SLU-nyhet

Fler än 1000 filimporter gjorda i Miljödata-MVM

Publicerad: 18 mars 2020
Flaskor för vattenprovtagning. Foto.

Databasen Miljödata-MVM innehåller mätdata från SLU:s datavärdskap Sjöar och vattendrag och Jordbruk. Databasen har nu nått fler än 1000 filimporter.

Inom miljöövervakningen samlas en stor mängd data in. De nationella datavärdarna ska se till att kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen kan hämtas på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. Två av SLU:s datavärdskap, det för Sjöar och vattendrag och det för Jordbruksmark, samlar sina data i databasen Miljödata-MVM.

Sedan Miljödata-MVM togs i bruk år 2013 har nya och gamla data successivt förts in. Antalet leveranser har sedan dess ökat till ungefär 200 per år och nu har alltså fler än 1000 importer av datafiler genomförts.

De flesta dataimporterna har gjorts inom datavärdskapet för Sjöar och vattendrag och domineras av vattenkemi (461 st), följt av bottenfauna (233 st), påväxtalger (136 st), växtplankton (110 st) och makrofyter (65 st).

Utöver dessa filimporter levereras vattenkemiska och biologiska (växtplankton och kiselalger) prov från bland annat den nationella miljöövervakningen direkt från laboratorierna vid institutionen för vatten och miljö till databasen.


Kontaktinformation

Allmänt om datavärdskapet
Lars Sonesten

Frågor rörande data, datauttag och -leveranser
Pernilla Rönnback
Andreas Rudh

Gemensam epostadress: datavard-vatten@slu.se