SLU-nyhet

Avtal och force majeure

Publicerad: 25 mars 2020

I spåren av coronasmittan kan SLU få svårt att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal. SLU:s juridikenhet beskriver vad som gäller om vi vill åberopa force majeure. Kom ihåg att agera så snart som möjligt om du blir förhindrad att t.ex. forska i enlighet med en forskningsplan.

I spåren av coronasmittan kan SLU få svårt att uppfylla sina skyldigheter enligt avtal. Det kan röra sig om att forska i enlighet med en forskningsplan, redovisa kostnader för en forskningsfinansiär eller hålla en extern utbildning.

Om vi hindras på grund av coronaspridningen, exempelvis för att en forskare har blivit smittad, kan det bli aktuellt att meddela vår kontraktsmotpart att vi har drabbats av force majeure. Om vi inte gör det kan resultatet bli påföljder för kontraktsbrott.

När SLU betalar för något som vi inte har någon nytta av på grund av coronasmittan, till exempel en konferens, kan vi eventuellt begära att priset för det sänks på grund av så kallat hardship.

Läs mer om vad som gäller vid force majeure, hardship och avtalshantering

Agera så snabbt som möjligt – annars kan det hända att vi blir av med möjligheten att åberopa force majeure eller hardship.

I större ärenden kan SLU:s juridikenhet hjälpa till.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

SLU:s jurister nås via e-postadressen juridik@slu.se.

För frågor om personuppgifter, dataskydd (GDPR) och relaterade frågor, kontakta dataskydd@slu.se.

Personuppgiftsincidenter ska rapporteras i IA-systemet.