SLU-nyhet

Nystartat framtidslabb utforskar framtida utmaningar

Publicerad: 20 februari 2020
"drivers mapping" och insektssnacks

En gråmulen dag i mitten av januari träffades de för första gången. Sju forskare, alla från SLU, men med olika disciplinära bakgrunder och erfarenheter, som tillsammans utgör kärnan av det nystartade projektet SLU Framtidslabbet.

Men vad är Framtidslabbet egentligen? Josefin Wangel, projektledare från SLU Urban Futures, förklarar:

– Framtidslabbet är ett projekt utformat för att främja tvärvetenskapligt utforskande av framtida utmaningar. Vi i framtidsplattformarna har länge brottats med frågan hur vi ska hantera den del av vårt uppdrag som handlar om framtiden.

Framtidslabbet vid SLU drivs av två av framtidsplattformarna: SLU Urban Futures och SLU Future Food. Josefin berättar att idén till ett framtidslabb kom efter ett studiebesök vid Pufendorfinstitutet på Lunds universitet.

– Pufendorfinstitutet har många års erfarenhet av att främja tvärvetenskapligt och nyfikenhetsdrivet utforskande av möjliga framtida forskningsfrågor. Vi har lånat ganska mycket av deras processdesign, men anpassat den till plattformarnas uppdrag och SLU:s förutsättningar.

Den första delen av Framtidslabbet består av en slags introduktionskurs till framtidsstudietänk. Därefter får deltagarna själva definiera projekt som de arbetar vidare med under året. Men ska alla deltagare bli framtidsstudieforskare? Så är det inte, menar Josefin.

– Tanken bakom att introducera framtidsstudier är att det är ett bra stöd i att utforska framtiden på ett strukturerat sätt. Inte minst är framtidsstudier ett bra sätt att få en balans mellan kreativa processer och kritisk analys.

De sju forskare som deltar i Framtidslabbet har hunnit träffas tre gånger, och har redan fått prova på ett antal olika sätt att identifiera framtida utmaningar och möjligheter. För att fler av SLU:s anställda och studenter ska kunna engagera sig i framtidsfrågor arrangerar Framtidslabbet också öppna föreläsningar. Den första föreläsningen gavs av Ulrika Gunnarsson-Östling, forskare vid KTH, som berättade om projektet ”Bortom BNP-tillväxt”. Om du missade föreläsningen så ligger den uppe på SLU Play.

– Till nästa föreläsning, den 26 februari, har vi bjudit in Tobias Walla från Energimyndigheten, berättar Josefin. Tobias kommer att berätta om projektet ”Fyra framtider” som utforskar möjliga framtider för Sveriges energisystem.

 

Öppen lunchföreläsning 26 feb: Four futures for the Swedish energy system.
Läs mer och anmäl dig här >

Fakta:

Framtidslabbet på SLU är ett gemensamt projekt mellan framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food. Det övergripande syftet med Framtidslabbet på SLU är att stärka deltagarnas och i förlängningen SLUs förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men det förväntas också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor.