SLU-nyhet

NJV-forskare prisas av KSLA

Publicerad: 06 februari 2020
Porträttbild på Anne-Maj Gustavsson. Foto.

KSLA delar varje år ut Anders Elofsons medalj till en framstående företrädare för vall- och fröodling. I år gick priset till Anne-Maj Gustavsson, docent och forskare på norrländsk jordbruksvetenskap.

Anne-Maj är docent i växtodlingslära och förutom att hon bedriver forskning och undervisning inom vallodling är hon också ordförande för ämneskommiteen vall och grovfoder.

Anne-Maj tilldelas priset "för hennes forskning som sker med starkt fokus på kedjan från valletablering över bete till konserverat foder för idisslare".


Kontaktinformation

Anne-Maj Gustavsson, Forskare
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
anne-maj.gustavsson@slu.se, 090-786 8717

Sidansvarig: johanna.wallsten@slu.se