SLU-nyhet

Tillsammansprojektet 9 oktober

Publicerad: 02 november 2020

Tillsammansprojektet hade sitt senaste ledningsgruppsmöte den 9 oktober. Det börjar nu bli en vana att vi inte kan ses och genomföra våra möten tillsammans fysiskt. Samtliga deltagare satt framför sina skärmar vid Zoom och med headset på betryggande avstånd från varandra och med bra mötesdisciplin. Allt ledd av projektledare Anders Bjurstam.

Under hösten har flera av styrgruppen gjort stora framsteg och Anders Bjurstam ser hoppfullt på fortsättningen och de uppgifter som ligger på agendan. En viktig punkt är lönsamheten och att finna processer och arbetsflöden för att öka effektiviteten främst inom UDS.  –  Vi arbetar aktivt med att kartlägga kostnader som driver verksamheten på UDS, klinik för klinik, för klinikchefer och ämnesansvariga, säger Anders Bjurstam. Vidare understryker Anders vikten av att förstå statsanslagen beräkningar. En annan viktig punkt som behandlas är möjligheter till karriärvägar och att säkra framtid kompetens.

Nils Fall, Prefekt på KV, berättar att en gemensam klinisk ledningsgrupp och vetenskapliga policygrupper är under uppstart.  -  Jag ser positivt på att arbetet är igång i flera av dessa grupper. Detta kommer ge oss bra förutsättningar för att smidigt hantera gemensamma frågor, säger Nils Fall.

Redan nu har den gemensamma kliniska ledningsgruppen enats om processer för strategiska rekryteringar. Dessa kommer användas omgående vid rekrytering av klinikchef för smådjur och för biträdande djursjukhusdirektör.

 -  Vi har nu genomfört ett patientflödesanalys på smådjurkliniken som även omfattar bild och klinkem och vi testar nu nya arbetssätt, förklarar Maria Engedahl, universitetsdjursjukhusdirektör.  Vi kommer göra samma arbete på hästkliniken under höst. Detta är ett värdefullt arbete för att öka effektiviteten och skapa bättre arbetsmiljö. Resultatet blir att även ekonomi blir bättre, enligt Maria Engedahl.

Styrgruppen smådjur kommer få förstärkning. Malin Nilsson från KV kommer ingå i gruppen.

Den inplanerade externa workshoppen inom området livsmedelsproducerande djur skjuts upp till Q1 2021. Anledningen är att fokus behöver ändras för att skapa ett mer intressant event för externa deltagare. Samtidigt behöver gruppen förstärkas med kompetens kring strategisk kommunikation och där kommer Ulrika Åström, kommunikatör på VH att vara en resurs för gruppen. 

 


Kontaktinformation