SLU-nyhet

Drygt sex miljoner till fiskforskning och nätverk

Publicerad: 06 november 2020
Hand som håller upp en mörkt färgad abborre

Vad händer genetiskt med abborrar som lever i bruna sjöar? Hur ska man bedöva fisk? Hur påverkas och klimatsäkras småskaligt fiske i Afrika och Stillahavsområdet i en varmare framtid? Forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) har beviljats medel från Vetenskapsrådet för att ta reda på svaren.

Vetenskapsrådet är Sveriges största forskningsfinansiär, och de tre projekt institutionen nu får medel till omfattar totalt 6,3 miljoner kronor fördelat på upp till fyra år.

Fiskars evolutionära anpassning till miljön

Sjöar med humusrikt, mörkt brunt vatten är mycket vanliga i världens skogsmiljöer och särskilt i Skandinavien. I takt med at klimatet blir varmare så ökar också brunifieringen. Den enda fiskarten som med framgång finns i de brunaste sjöarna i Eurasien är abborre, och just den arten ska därför studeras i projektet ”Fiskars (icke)parallella anpassning till humusämnen – genomiskt, transkriptomiskt och fenotypiskt perspektiv”.

I projektet ska man kartlägga hela arvsmassan hos abborrar (genomet) och försöka hitta de mekanismer som styr deras evolutionära anpassning till mörkt vatten. För att verkligen kunna koppla detta till evolutionära förändringar över tid så kommer analyser att göras både av äldre, arkiverade fiskprover och nya prover insamlade från olika bruna sjöar.

Konsten att bedöva fisk

Ibland behöver fisk transporteras, märkas, mätas, vägas eller hanteras på annat sätt, och när det sker ska fisken vara bedövad. Men hur gör man det på bästa sätt för att minimerar risken för att fisken blir stressad?

I projektet ”Bästa bedövningsmedel beroende på fiskart och situation” ska forskare undersöka hur tre fiskarter (zebrafisk, regnbåge och öring) påverkas av fem vanliga bedövningsmetoder. I studierna ska man bland annat använda en nyutvecklad teknik som mäter fiskarnas hjärnaktivitet, och som kan visa hur fiskens medvetande påverkas när bedövningen börjar verka. 

Globalt nätverkande för hållbart fiske

För att öka kunskapen om hur klimatförändringarna kommer att påverka det småskaliga fisket i låg- och medelinkomstländer kommer projektet ”Stärkt samarbete mellan SLU och WorldFish för att klimatsäkra flödet av näring från småskaligt fiske i Stillahavsregionen och Afrika” att bidra till ett utökat forskningssamarbete med lokalbefolkningen där befolkningen i stor utsträckning är beroende av den mat som fångas i havet.

Projektet kommer geografiskt att fokusera på det småskaliga fisket i Afrika och Stillahavsområdet och innefattar samarbeten i Mocambique, Malawi och Solomonöarna där forskarna tillsammans med lokala fiskesamhällen ska ta fram förslag på gemensamma forskningsprojekt.


Kontaktinformation

Anti Vasemägi, professor,
Institutionen för akvatiska resurser, SLU 
anti.vasemagi@slu.se, 010-478 42 77

Erik Petersson, professor
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
erik.h.petersson@slu.se, 010-478 42 39

Charlotte Berkström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
charlotte.berkstrom@slu.se, 010-478 41 65