SLU-nyhet

Fortsatta möjligheter att ändra formerna för prövning med anledning av coronavirus

Publicerad: 28 oktober 2020

Universitets- och högskolerådet bedömer att det finns tillräckliga skäl för att möjligheten till ändrade former för prövning fortsatt ska gälla.

För att underlätta för att en smittsäker prövning ska kunna ske inför antagning till vårterminen 2021 samt för att lärosäten ska ha möjlighet att planera inför och informera presumtiva sökanden inför antagning till höstterminen 2021 kan lärosäten även fortsatt besluta om ändrade former för prövning.

Fullständig information finns att läsa på UHR:s webbsida: https://www.uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Alternativt-urval/andrade-former-for-provning/

Sidansvarig: internkommunikation@slu.se