SLU-nyhet

Notiser från LTV:s fakultetsnämnd den 7 oktober 2020

Publicerad: 28 oktober 2020

Denna dag bjöds på en presentation av "NextFood - transforming education to develop sustainable food systems".

Martin Melin, koordinator, presenterade projektet NextFood som finansieras inom EU:s forskningsfond Horizon 2020. Projektet ska öka innovationstakten för nya hållbara lösningar inom området mat och lantbruk där kompetensutveckling är en viktig faktor. De olika aktörerna i livsmedelskedjan, inklusive studenter, involveras och i förlängningen är det tänkt att projektet ska ta fram konkreta förslag till nya former för utbildning.

Högre anställningar

Beslutades om sakkunniga vid anställning av:

  • Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning företagsledning (AEM)
  • Universitetslektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi med inriktning mot hälsofrämjande design (AEM)
  • Universitetslektor i landskapsarkitekturens miljöpsykologi med inriktning mot naturbaserade interventioner (AEM)
  • Biträdande universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot miljöbedömning/MKB (SOL) samt
  • Befordran av biträdande universitetslektor till universitetslektor i urban trädgårdsproduktion (BT)

Anslagsfördelningsprinciper 2021

Förberedande diskussioner kring utkast för anslagsfördelningsprinciper 2021.

Strategidiskussion efter första remissomgången

Följ arbetet med vår strategi.

Samverkan

Förberedande diskussion inför beslut om samverkansuppdrag till Enheten för samverkan och utveckling (SOU).

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044