SLU-nyhet

Formas-utlysning: Kunskap för ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem

Publicerad: 12 oktober 2020

Formas utlyser medel för kunskapssammanställningar som bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem. Projekten ska samla kunskapsläget inom Hållbar sjömatsproduktion eller Konsumentbeteende och konsumentval för att göra den tillgänglig och främja kunskap- och kompetensutvecklingen hos livsmedelssystemets aktörer på kort och lång sikt. Deadline för ansökan är den 4 november.

Kunskapssammanställningen ska adressera något av de två områdena Hållbar sjömatsproduktion eller Konsumentbeteende och konsumentval. Områdena har identifierats i den strategiska forskningsagendan och utformats i samarbete med bransch och akademi.

Utlysningen sker inom ramarna för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel och är en del i genomförandet av programmets strategiska forskningsagenda.

Läs mer om utlysningen på Formas hemsida


Kontaktinformation

Sidansvarig: futurefood@slu.se