SLU-nyhet

Hur kan något som aldrig hände få stora konsekvenser för människor som lever i fattigdom?

Publicerad: 09 oktober 2020
Ett litet hus och några människor på en väg på landsbygden i Tanzania

Sedan tidigt 2000-tal har idén om storskaligt jordbruk i Afrika marknadsförts av regeringar och bilaterala och multilaterala biståndsorgan som ett sätt att skapa landsbygdsutveckling i Afrika, inklusive ökad livsmedelssäkerhet, arbetstillfällen och minskad fattigdom. Det blir dock allt tydligare att många av dessa investeringar aldrig materialiseras. Få studier har hittills gjorts för att förstå varför så många projekt aldrig blir av.

Linda Engström, forskare vid Institutionen för stad och land vid SLU, disputerade 2018 på en avhandling om storskaliga jordbruksinvesteringar som utvecklingsstrategi i Tanzania. Linda Engström sökte sedan, och fick, ett stipendium från SLU Future Food för att skriva en populärvetenskaplig rapport som sammanfattar avhandlingen. Rapporten har publicerats som en Development Dissertion Brief (DDB) av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

- Huvudsyftet med min doktorandforskning var att bidra till kunskapen om hur och varför denna senaste våg av storskaliga jordbruksinvesteringar i Afrika misslyckades med att materialiseras, genom att studera planeringen och implementeringen av ett svenskt sockerrörsprojekt i Tanzania, berättar Linda Engström.

Ett av de viktigaste resultaten av forskningen var att även investeringar som inte implementeras kan ha avsevärda negativa effekter, inte minst för småbönder som lever av marken där projektet skulle implementeras. DDB-rapporten beskriver hur det var möjligt att något som aldrig hände hade sådana långtgående konsekvenser. Den pekar på att försenade, misslyckade och avbrutna biståndsprojekt och dess effekter för människor som lever i fattigdom förtjänar att tas på betydligt större allvar i biståndsdebatten.

Rapporten ger även några rekommendationer om hur praktiker inom biståndet kan arbeta för att minska risken för att människor som lever i fattigdom ska drabbas negativt av misslyckade eller avbrutna projekt.

Rapporten How can an Agricultural Investment that never Happened Affect People Living in Poverty? kan laddas hem från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Poddsamtal

I EBA-podden avsnitt nr 23: Avbrutet bistånd - vad blir effekterna? samtalar Linda Engström med Kajsa Johansson från Linnéuniversitetet och Mats Hårsmar från EBA. Vad får avbrutna projekt för effekter på de människor som har involverats? Och vem bär ansvaret? Här kan du lyssna på podden: https://poddtoppen.se/podcast/1446039073/eba-podden/23-avbrutet-bistand-vad-blir-effekterna

Sidansvarig: futurefood@slu.se