SLU-nyhet

EU-resolution om biologisk mångfald: ”Det krävs rejäla krafttag”

Publicerad: 17 januari 2020

Torsdagen den 16 januari antog EU-parlamentet en resolution för att skydda den biologiska mångfalden, där man vill ha juridiskt bindande mål, på samma sätt som Parisavtalet hanterar klimatfrågan.

Parlamentet antog resolutionen med tanke på det kommande FN-mötet om biologisk mångfald som kommer äga rum i Kina i oktober i år.

Föra att stoppa den negativa trenden med förlust av biologisk mångfald måste det till bindande och tidsatta mål, anser EU-parlamentet. Bland annat kräver man att minst 30 % av EU:s yta ska skyddas.

EU-parlamentet understryker också nödvändigheten i att ställa om jord- och skogsbruket, och att anta mål för att minska användningen av pesticider i hela EU.

Torbjörn Ebenhard, forskningsledare vid CBM, kommenterar resolutionen i P1 morgon den 17 januari:

- Det allra viktigaste är att man med resolutionen tar ställning för biologisk mångfald på en hög politisk nivå. EU pekar här på att vi står inför en miljömässig katastrof och att vi måste agera kraftfullt.

Torbjörn Ebenhard framhåller att frågan om biologisk mångfald handlar om så mycket mer än en uppsättning arter – det är frågan om alla organismer och naturtyper, och det handlar om att de ekologiska systemen som ska upprätthålla ekosystemtjänsterna måste vara i balans.

- Det handlar om människans egen försörjning, som är beroende av all biologisk mångfald runt oss, som ger oss, mat, vatten, fibrer och bränsle – allt vi behöver för vår överlevnad och välfärd.

Resolutionen innebär att EU nu uppmanas se över styrmedlen i samhället, till exempel subventioner till fiske och jordbruk, så att dessa också främjar den biologiska mångfalden, och inte motverkar den, så som faktiskt sker idag.

En resolution ändrar inga regler i sig, utan är en viljeyttring från EU-parlamentet, som sen ska enas med EU-kommissionen och EU:s medlemsstater.

- Det är ändå en viktig signal om att arbetet med klimatförändringarna och den biologiska mångfalden måste hänga ihop i EU, säger Torbjörn Ebenhard.

Läs en längre kommentar om EU-resolutionen av Torbjörn Ebenhard här.

Läs pressmeddelande från EU-parlamentet här.

Lyssna på P1 morgon 17 januari (Torbjörn Ebenhard intervjuas efter ca 1:54.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se