SLU-nyhet

Nytt poddavsnitt om mat och stad

Publicerad: 03 september 2019

Mer än hälften av världens befolkning bor i städer, och andelen fortsätter att växa. Att på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt producera mat åt världens städer blir alltmer nödvändigt. Mat och stad är ämnet för det senaste avsnittet av podden Feeding your mind från SLU Future Food.

I många länder är odling av mat inne i städerna sedan länge en livsnödvändighet, medan det i Sverige är en växande trend som passar in i allt fler människors medvetenhet om att vi behöver hållbara cirkulära matsystem. Men frågorna är många: Vilka hinder och möjligheter finns för stadsodling? Hur självförsörjande kan vi bli? Handlar framtidens stadsodling om hi-tech-lösningar och nya innovationer eller om något helt annat?

Nu i september startar det tvärvetenskapliga projektet Mat och Stad med Daniel Bergquist, forskare vid Institutionen för stad och land, som projektledare. Mat och Stad är samverkan mellan framtidsplattformarna SLU Future Food och SLU Urban Futures.

- Vi behöver öka städers självförsörjningsgrad av mat, både med tanke på miljön och klimatet och för krisberedskapens skull. Ambitionen med projektet är att skapa och hitta nya forskningsfrågor kring mat och stad, där det ofta finns konflikter – som till exempel att städer breder ut sig över bördig åkermark, säger Josefin Wangel, biträdande programchef för SLU Urban Futures.

- Med uthållighet kan man nå hela vägen fram och omvandla till och med soptippar till odlingsplatser för späda bladgrönsaker. Det finns stor potential för att återta mark för odling, och också att nyttja platser som ”blivit över” inne i städer till odling, säger projektledaren Daniel Bergquist, som forskat om stadsodling i omkring tio år, bland annat i brasilianska Rio de Janeiro.

- Intresset för stadsodling växer överallt, och nu måste vi experimentera och prova nya lösningar, även om en del vägar kanske är återvändsgränder. Och det räcker förstås inte att folk odlar lite basilika och sallat på balkongen – men att börja med småskalig hobbyodling sår frön för radikal systemförändring och ifrågasättande av det resurskrävande matproduktionssystem vi har idag, säger Daniel Bergquist.

-  Gröna kilar i städerna har en massa goda effekter, utöver själva matproduktionen. Det ger bättre livskvalitet, sänker temperaturen och minskar partikeltätheten i luften. Men såklart måste man anpassa vad man odlar till var man bor, säger Cecilia Mark-Herbert, docent med inriktning mot hållbar utveckling på SLU:s Institution för skogsekonomi.

Hör forskarna Daniel Bergquist och Cecilia Mark-Herbert resonera kring Mat och Stad i det senaste avsnittet av SLU Future Foods podd Feeding your mind, där du också träffar stadsodlaren Bella Linde bland squash och rabarber mitt inne i Stockholm.

Lyssna på Soundcloud: https://soundcloud.com/slu-future-food/fym12-mat-och-stad-ny


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se