SLU-nyhet

Nya open access-avtal med SpringerNature och Oxford University Press

Publicerad: 16 augusti 2019

Det nationella bibliotekskonsortiet, där SLU ingår, har slutit nya avtal med de vetenskapliga förlagen SpringerNature och Oxford University Press. Båda avtalen innebär att eventuella avgifter för open access-publicering bekostas av de deltagande universiteten i stället för författarna.

SpringerNature Fully Open ersätter nuvarande avtal med Springer (Springer Compact) och innefattar i fortsättningen även tidskrifter hos förlagen BMC, Springer Open Journals, NatureResearch (inklusive tidskrifterna Nature Communications och Scientific Reports) samt Palgrave Macmillan. Avtalet är redan aktivt och gäller till och med 2021. Avtalet med Oxford University Press gäller kostnader i samband med OA-publicering i 313 av förlagets ca 350 tidskrifter. Även detta avtal löper till och med 2021.

Fullständiga titellistor över tidskrifter som ingår i avtalen hittar du på bibliotekets webb: Avtal och rabatter för open access


Kontaktinformation