SLU-nyhet

Centrum för biologisk mångfald (CBM) permanentas vid SLU

Publicerad: 28 augusti 2019

Från och med 1 januari 2020 kommer Centrum för biologisk mångfald, CBM, att tillhöra Institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Detta innebär att CBM kommer att ingå i den ordinarie akademiska organisationen vid SLU, och nu för första gången sedan sin start 1994, har alla de akademiska verktygen tillgängliga (som exempelvis meriteringstjänster, doktorander och kurser). Vidare utreder NJ-fakulteten en rekrytering av en professor som kan knytas till CBM.

SLU satsar således på att permanenta CBM. CBM fortsätter att vara ett centrum för produktion och spridning av kunskap om det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling. I fokus står forskning som bidrar till att belysa för såväl samhälle som forskning viktiga frågor. Verksamheten består av att initiera, bedriva och samordna forskning, utredning och information med sikte på att bevara, restaurera och hållbart nyttja biologisk mångfald. Detta innebär att tvärvetenskapliga arbetsformer som inbegriper naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, samt nära samarbeten med organisationer utanför akademin är av stor vikt.

Den organisatoriska förändringen innebär inte någon förändring vad gäller lokaler eller anställningar. Man hittar oss som vanligt i Ulls hus på Campus Ultuna i Uppsala, på plan 3 precis bredvid våra blivande medarbetare på Institutionen för stad och land!

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se