SLU-nyhet

CBC utlyser forskningsstöd inom biologisk bekämpning

Publicerad: 22 augusti 2019

CBC avsätter totalt 600 000 kr för att stödja tre till fem forskningsprojekt inom biologisk bekämpning vid SLU. Sista ansökningsdag är 16 september.

Projekten kan antingen utgöra vetenskapliga kunskapssammanställningar eller syfta till att testa nya ideer i pilotprojekt. Alla SLU-forskare är välkomna att ge förslag på projekt inom dessa områden.

Förslag inom alla inriktningar av biologisk bekämpning är välkomna
(se www.slu.se/cbc för definitioner). Vi ser gärna förslag även inom mindre vanliga tillämpningsområden och metoder och uppmuntrar nya forskningssamarbeten.

Att ansöka

  • Ansökan ska vara på max en A4-sida och innehålla en tydligt motiverad frågeställning, tidsplan och översiktlig budget.
  • Ansökan ska ha inkommit till CBC via epost:
    mattias.jonsson@slu.se senast 16 september 2019

Beslut om anslagstilldelning fattas av CBC:s styrgrupp i mitten av oktober 2019. De beviljade projekten beräknas kunna starta i december 2019. Alla projekt skall slutrapporteras till CBC senast i mars 2021 och förväntas då även inkomma med en populärvetenskaplig beskrivning som publiceras på CBC:s webbsida.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se