SLU-nyhet

Nya mjölkningsrobotar till Lövsta – viktigt steg för forskningen

Publicerad: 01 juli 2019

SLU:s forskning kring mjölkproduktion tar ett nytt steg framåt när det gäller insamling och hantering av stora datamängder. Den mjölkningsutrustning som finns idag kommer att ersättas av nya mjölkningsrobotar med den senaste tekniken inom mjölkprovtagning och dataöverföring. Uppgraderingen bygger på en donation från DeLaval.

Basen i SLU:s forskning och undervisning kring mjölkproduktion finns vid Forskningscentrum Lövsta utanför Uppsala, där det finns en besättning på ca 280 mjölkkor. Idag mjölkas tre av fyra grupper vid bestämda intervall i en automatisk mjölkningskarusell. I den fjärde gruppen väljer korna själva när de ska mjölkas i en mjölkningsrobot.

SLU har nu fått en donation från DeLaval som innebär att dagens mjölkningsutrustning ska ersättas med fyra nya mjölkningsrobotar (DeLaval VMS V300) som kan serva hela besättningen. Alla kor kommer därmed att mjölkas och provtas på samma sätt, vilket underlättar jämförelser mellan individer i olika forskningsprojekt.

Utrustningen, som ska installeras under hösten, har den allra senaste digitala tekniken för mjölkprovtagning, och dataöverföringen är anpassad till SLU:s eget databassystem. I den kringutrustning som ska installeras ingår systemet Herd Navigator, som automatiskt registrerar halter av ämnen i mjölken som visar när korna är brunstiga, om de är på väg att utveckla mastit (juverinflammation) och om de har en negativ energibalans som behöver åtgärdas med ändringar i foderstaten.

– Den nya tekniken öppnar för möjligheter till forskning kring nya parametrar i mjölken för uppföljning av kohälsa och mjölkkvalitet, säger Rauni Niskanen, som är dekan vid SLU. Vi är glada att kunna erbjuda forskarna dessa resurser, som underlättar och stärker möjligheterna att bedriva forskning i framkant. Dessutom innebär uppgraderingen av utrustningen en väsentlig förbättring av arbetsmiljön för stallpersonalen.

– SLU har också slutit ett samarbetsavtal med DeLaval. Industrisamverkan är strategiskt viktigt för SLU. I detta sammanhang handlar det om kunskapsutveckling och behovsnära forskning inom området digitalisering och "big data", och jag ser gärna att SLU ingår fler liknande industrisamarbeten, säger prorektor Erik Fahlbeck.

– För DeLaval är det mycket viktigt att Sverige fortsätter att ha en ledande roll när det gäller forskning och utveckling kring mjölkproduktion, och vi vill ha starka forskningsmiljöer här, säger Lars Johansson, Senior Vice President vid Corporate Communications and Sustainability, DeLaval.

Kontaktpersoner

SLU
Rauni Niskanen, dekan
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
018-67 16 07, 073-076 13 56, rauni.niskanen@slu.se

DeLaval International AB
Lars Johansson, Senior Vice President
Corporate Communications and Sustainability
08-530 662 77, 073-320 01 04, lars.johansson@delaval.com

Länk

Lövsta lantbruksforskning, SLU
https://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/