SLU-nyhet

Utlysning: uppdrag som programstudierektor

Publicerad: 05 juni 2019
agronom_livsmedel1.png

Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk utlyser uppdraget som programstudierektor för agronomprogrammet livsmedel och masterprogrammet Sustainable Food Systems.

Som programstudierektor har du en central roll när det gäller att utveckla programmens akademiska progression och kvalitet. Du företräder programmen både internt och externt. För programnämnden är programstudierektor en nyckelperson för den strategiska utvecklingen och genomförandet av programmen.

För uppdraget som programstudierektor ska du vara anställd vid SLU och uppfylla fordringarna enligt vad som anges i rektors delegationsordning. Du ska ha erfarenhet av undervisning på högskolenivå, och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning.

Ansök senast 2019-06-16

Läs utlysningsannonsen här: https://internt.slu.se/min-anstallning/lediga-anstallningar?rmpage=job&rmjob=2386&rmlang=SE


Kontaktinformation

Prodekan, vice ordförande i fakultetsnämnden

Torleif HärdPär Forslund
Ansvarsområde utbildning på grund- och avancerad nivå
par.forslund@slu.se, 018-67 22 81

Johanna Nilsson
Utbildningshandläggare Tjänstledig 2019-08-26 – 2020-01-19
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
johanna.nilsson@slu.se, 018-67 22 44

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se