SLU-nyhet

SLU värd för stort forskningsprogram om förändringsorienterad miljökommunikation

Publicerad: 24 juni 2019

SLU har tillsammans med Swedesd vid Uppsala universitet beviljats 54 MSEK av forskningsstiftelsen Mistra till ett fyraårigt forskningsprogram om transformativ miljökommunikation. Det övergripande målet är att vidareutveckla förståelsen av miljökommunikation, liksom miljökommunikation som praktik.

Programmet bygger på en stark forsknings- och utbildningskompetens i miljökommunikation vid SLU, och på Swedesds (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development) arbete med utbildning och lärande för hållbar utveckling.

Anke Fischer, professor i miljökommunikation vid SLU:s institution för stad och land, och Swedesds föreståndare Eva Friman kommer att leda forskningsprogrammet. Programmet är tvärvetenskapligt och inkluderar forskare från en rad discipliner och universitet (bland andra Lunds universitet, University of the Sunshine Coast i Australien, University of Texas at Austin och Karlsuniversitetet i Prag).

Helt centralt är att detta konsortium också inkluderar 28 samhällsaktörer, som täcker in en bredd av miljö- och hållbarhetsperspektiv – från klimataktioner till naturvård, jakt och lantbruk, och från den lokala till den nationella och internationella nivån.

– Vi är verkligen glada, säger Eva Friman. Mistras forskningsprogram om miljökommunikation är en unik möjlighet för oss att göra skillnad inom akademin och i samhället i stort och därigenom stödja Sveriges omställning till ett hållbart samhälle.

– Vårt mål är att forma hur kommunikation förstås och bedrivs i Sverige och internationellt, förklarar Anke Fischer. Miljökommunikation betraktas ofta bara som överföring av information där man utgår från att om folk bara hade tillräcklig information skulle de ändra sina beteenden. Vi hoppas kunna sprida en bredare förståelse av kommunikation, där relationer mellan aktörer som kommunicerar inte begränsas till dem som traditionellt har betraktats som experter, utan också inkluderar till exempel konstnärer, företag, markanvändare och den bredare allmänheten. Vi ser enormt mycket fram emot att tillsammans ge oss ut på detta äventyr där kunskap skapas tillsammans av forskning och praktik!

Mer information

Kontaktperson

Anke Fischer, professor i miljökommunikation
Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018 67 35 56, +44 7964 41 83 67, anke.fischer@slu.se
https://www.slu.se/cv/anke-fischer/

Nyhet från MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) om beslutet

https://www.mistra.org/nyhet/54-msek-till-forskningsprogram-om-miljokommunikation/

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se