SLU-nyhet

Rise inviger testbädden på Ultuna

Publicerad: 03 juni 2019

Den 29 maj invigde Rise testbädden på en av SLU:s åkrar på Ultuna i Uppsala. Testbädden är en provyta för att utveckla ny teknik för ett digitaliserat jordbruk i syfte att minska användningen av fossilt bränsle och att öka lönsamheten.

Åkern där testbädden ligger ska bli full av digital utrustning för att samla in uppgifter av olika slag för att bättre kunna fatta beslut. Exempel på data som samlas in är markens innehåll av näringsämnen och fukt på olika djup, lokalt väder, växtstatus via sensorer på drönare och satelliter, samt driftsdata från alla maskiner och redskap som gör insatser på åkrarna.

Idag genereras stora mängder information i jordbruket, både av maskiner och odlingssystem, men de övergripande analyserna görs manuellt och är baserade på intuition och erfarenhet. Med hjälp av testbäddens system ska forskare utveckla ny teknik, nya tillämpningar, systemlösningar eller helt datadrivna innovationer.

Växtodlingssäsongen 2019 börjar Rise odla höstraps, vete, havre och korn. Fokus i testbädden ligger initialt på tekniken för att samla in digital information om odlingen, hur den ska hanteras, analyseras och till slut användas för att fatta beslut.

 

Invigningen leddes av Rise' divisionschef Pernilla Walkenström samt testbäddens projektledare Jonas Engström.
Testbädden ligger på en av SLU:s åkrar på Ultuna i södra Uppsala.
En utställningslokal finns precis vid kanten av åkern för att användas vid besök.
I utställningslokalen finns information om testbädden och den teknik som används.
Instrument och drönare förevisades.
Befintlig utrustning som redan används visades också.

SLU och precisionsodling

SLU forskar inom området precisionsodling. Läs mer om det forskningen här https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/precisionsodling-och-pedometri/

Text: Mårten Granert-Gärdfeldt, SLU, och Rise
Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se