SLU-nyhet

Ny varumärkesmanual för SLU

Publicerad: 08 maj 2019

En stark, tydlig och enhetlig bild av SLU ger oss konkurrenskraft och goda förutsättningar att attrahera studenter, medarbetare, finansiering och uppdrag. Nu finns en ny, beslutad varumärkesmanual som beskriver hur vi ska kommunicera SLU och det vi gör.

I samband med manualen har också nya verktyg tagits fram för att underlättar för dig att använda den nya grafiska profilen: 

  • Ny powerpoint-mall (går att öppna direkt i Powerpoint)
  • Ny presentation om SLU i Powerpoint
  • Ny mall för vetenskaplig poster
  • Nya mallar för roll-ups, platsannonser, visitkort, affischer och folders
  • Nya illustrationer

Färgerna på SLU:s webbplatser är också uppdaterade, så att de stämmer överens med den grafiska profilen.

Fakta:

Varumärkesmanualen har tagits fram inom ramen för varumärkesprojektet – Bilden av SLU. Projektet pågår 2016-2020 och drivs av kommunikationsavdelningen på uppdrag av rektor. Satsningens syfte är att på bred front stärka arbetet med hur vi hanterar, vårdar och fortsatt utvecklar vårt varumärke.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: emma.hallberg.gardell@slu.se