SLU-nyhet

Hjälp till att rädda asken!

Publicerad: 13 maj 2019

Askskottsjukan skördar massor av offer bland Europas askar och arten är starkt hotad av utrotning. Nu letar forskare från SLU och Skogforsk med ljus och lykta efter friska askar som kan bilda en bas för en ny, frisk ask-population. Men de behöver allmänhetens hjälp för att klara det innan det är för sent!

Nyligen kom en rapport från IPBES som säger att en miljon av jordens arter hotas av utrotning. Asken är en av dem.

Lars-Göran Stener från Skogforsk och Michelle Cleary från SLU leder ett projekt där det urval av resistenta askar som har gjorts tidigare ska utökas med fler exemplar. För att vinna kampen mot askskottsjukan behöver forskarna allmänhetens hjälp att hitta de askar som har en genetisk motståndskraft. De har redan några exemplar, men det behövs fler för att bygga upp en helt ny population. Därför vill forskarna att vi håller ögonen öppna och rapporterar de friska askar som vi ser under våra utflykter i skogen.

Det avgörande för om en ask ska rapporteras in eller inte, är att den är frisk och står i ett litet eller större bestånd med sjuka askar. De friska askar som står ensamma i till exempel en trädgård har kanske inte blivit utsatta för smittan, och då vet vi inte om den har de motståndskraftiga generna. Står den däremot bland andra, uppenbart smittade, askar så kan man utgå ifrån att den har motståndskraften som forskarna söker.

Lars-Göran Stener, Skogforsk, tar nu mer än gärna emot rapporter om friska askar i Sverige. Hittar du en frisk ask med sjuka "grannar" – rapportera den till forskarna på den här adressen: lars-goran.stener@skogforsk.se så kan du vara med och rädda en av jordens alla hotade arter!

I andra nordiska länder pågår liknande forskning, och genom nätverkande mellan forskare i olika länder kan resultaten bindas samman, forskningen utvärderas och utvecklas – och asken kanske räddas! Organisationen Nordic Forest Research (SNS) är en av finansiärerna av nätverkandet.

Texten bygger på ett pressmeddelande från Skogssällskapet (2019-05-06).

Kontaktpersoner

OBS: inrapportering av motståndskraftiga askar görs via e-post till Stener

Lars-Göran Stener, forskare
Skogforsk
lars-goran.stener@skogforsk.se, 070-621 86 25

Michelle Cleary, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
michelle.cleary@slu.se, 040-41 51 81
https://www.slu.se/en/cv/michelle-cleary/

Tidigare pressmeddelande från SLU (2019-02-05)

Tempot ökar i bekämpningen av askskott­sjukan

Read more in English

https://nordicforestresearch.org/blog/2019/04/29/wanted-healthy-ashes/

Fakta:

Mer information

Varför behöver vi asken? I nordisk mytologi var asken livets träd, och asken används flitigt i parker och andra stadsmiljöer. Virket används i möbeltillverkning. Men många andra arter är också beroende av asken, ungefär 480 insekter, mossor och örter behöver asken för sin existens. Av de 480 är 120 hotade arter.

Så här känner du igen en sjuk ask: Askens krona är gles, mycket glesare än den hos normala träd. Ofta har den kompenserat bristen på blad med en massa nya skott i änden på grenarna vilket ger trädet ett buskigt utseende. Ibland kan man också se sår på stam och grenar.

Så här rapporterar du en ask: När du hittar en frisk och fin ask, titta efter om du ser sjuka exemplar i närområdet. Gör du det, så ta gärna gps-koordinater, annars titta noga efter var du är och beskriv hur forskarna ska kunna hitta asken. Skicka gps-koordinater/vägbeskrivning, en beskrivning av var de vitala askarna växer (på en gårdstomt, utmed en allé, i en hagmark, i ett skogsbestånd t ex), ditt namn och telefonnummer till lars-goran.stener@skogforsk.se. Forskarna kommer att kontakta dig!