SLU-nyhet

Är du en av våra nya seniora miljöanalysspecialister?

Publicerad: 08 april 2019

Den första utlysningen av kompetensnivån senior miljöanalysspecialist är öppen.

I rektorsbloggen skriver vicerektor för miljöanalys: ”Kompetensnivån kompletterar docent respektive excellent lärare och innebär att även skickliga medarbetare inom fortlöpande miljöanalys synliggörs samt ges möjlighet till en karriärutveckling. Samtidigt får SLU en tydligt utpekad grupp av medarbetare som på ett strategiskt plan bidrar till miljöanalysens utveckling.” Läs hela blogginlägget här.

Huvudkriterierna för bedömning är:

  • skicklighet inom fortlöpande miljöanalys
  • vetenskapligt och utvecklande förhållningssätt inom fortlöpande miljöanalys
  • samverkan med samhället
  • medarbetarskap, ledarskap och samarbete inom universitetet
  • internationellt engagemang inom fortlöpande miljöanalys.

Behörig att ansöka är vid SLU tillsvidareanställda disputerade miljöanalysspecialister, forskare, forskningsledare eller tillsvidareanställda med motsvarande kompetens och arbetsuppgifter. Ansökan görs i Reachmee, och bedömning görs av nämnden för utnämning av seniora miljöanalysspecialister, gemensam för alla fakulteter.

Så söker du

Här hittar du instruktion för sökande, handläggningsordning och länk till annons och ansökningsformulär i Reachmee

Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se