SLU-nyhet

Notiser från fakultetsnämndens möte 27 mars

Publicerad: 28 mars 2019

Fördubblingsprojekt och fortsatt överlämning

- Vi ser ingen motsättning i att värna om våra välfungerande yrkesutbildningar och samtidigt erbjuda flexibla utbildningar, säger Rauni Niskanen om fördubblingsprojektet som innebär att vi ska ha dubbelt så många studenter på SLU år 2027.

Projektet kommer att påverka många inom hela SLU på olika sätt och fakultetsledningen håller sig informerade. Aktuellt just är det remissarbete om den så kallade färdplanen. 

För den som vill veta mer om fördubblingsprojektet rekommenderar vi att läsa på medarbetarwebben och besöka något av de stormöten som kommer att anordnas under våren.

Fortfarande finns en del överlämningar från den tidigare ledningen kvar att göra. Denna gång fick Lena Lidfors och Kristina Dahlborn tillfälle att lämna över viktig kunskap om forskarutbildnings-, lika villkor och forskningsfrågor, vilket uppskattades av nämnden.

Beslut

Fakultetsnämnden fattade den 27 mars bland annat beslut om:

  • Vicedekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor: Maja Malmberg, forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF)

  • Ledamöter och suppleanter i lärarförslagsnämnden (LFN)
  • Ledamöter och suppleanter i docentnämnden (DN)
  • Ledamöter och suppleanter i nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN)
  • Ledamöter och suppleanter i programnämnden för utbildning i inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH)
  • Ledamot i programnämnden för utbildning i inom naturresurser och jordbruksvetenskap (PN-NJ)
  • Ledamot och suppleant i nämnden för antagning av excellenta lärare (Nex)
  • Ledamot och suppleant i nämnden för antagning av seniora miljöanalysspecialister (NSM)
  • Ordförande i stipendiekommittén

Namn på ovan utsedda ledamöter och suppleanter i VH.s nämnder kommer att finnas under respektive nämnd på Bemanning av nämnder och organ.

Övriga notiser från fakultetsnämndens möte

  • Dekanen informerade om planer för arbetet med UDS-samarbetet. Arbetsgrupper och workshops planeras för att skapa en gemensam målbild för verksamheten och komma framåt i processen för samverkan. Passa på att var med där och forma vår framtid tillsammas!

Kontaktinformation
Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se