SLU-nyhet

Förlängning av prefektuppdrag klart

Publicerad: 20 mars 2019

Dekanen har beslutat att förlänga prefektuppdragen för sittande prefekter på institutionerna AFB, HUV, Hgen och BVF. Välkomna till en ny treårsperiod som prefekter på respektive institution!

Fyra av totalt sju institutioner har nu gått igenom rekryteringsprocessen för att tillsätta platsen som prefekt för nästkommande treårsperiod. På samtliga av dessa fyra får nuvarande prefekterna förlängt uppdrag.

Tillsättningen har skett på ett transparent och inkluderande sätt enligt den process som tagits fram för rekrytering till uppdrag som prefekt.

Beslut om förlängda prefektuppdrag för perioden 1 juli 2019 - 30 juni 2022

  • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB): Carl-Gustaf Thulin
  • Institutionen för husdjursgenetik (Hgen): Lotta Rydhmer
  • Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV): Sara Österman
  • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF): Ivar Vågsholm

Dekan Rauni Niskanen välkomnar och ser fram emot ett gott samarbete den kommande tiden!


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se