SLU-nyhet

Vad tycker SLU-forskare om kommunikation och öppen vetenskap?

Publicerad: 18 mars 2019

De stora forskningsfinansiärerna vill tillsammans med Vetenskap & Allmänhet undersöka hur forskare ser på kommunikation med det omgivande samhället och öppen vetenskap, och vilka förutsättningar som finns för kommunikation och samverkan.

Totalt 10 000 anställda vid universitet och högskolor har under mars månad fått en enkät om dessa frågor, utskickad av undersökningsföretaget Ipsos. Av dessa är 1 000 särskilt utvalda forskare.

Passa på att lämna dina synpunkter

Om du ingår i gruppen med utvalda forskare är det av stor vikt att du besvarar enkäten, eftersom den innebär en reell möjlighet att påverka! 

– Kommunikation är inte enkelt och forskningskommunikation innehåller särskilda utmaningar. Genom den här studien får vi reda på forskarnas syn på vilken roll de bör ha och vilka hinder och svårigheter de ser i kommunikationen med omvärlden, säger Ethel Forsberg, generaldirektör vid forskningsrådet Forte.

Datainsamlingen pågår fram till slutet av mars.

Vad ska resultaten användas till?

Forskare förväntas kommunicera allt mer, men hur man bäst stimulerar en sådan utveckling är inte givet. 

– Vi behöver veta mer för att stärka möjligheterna att forskningsresultat kommer till användning i olika delar av samhället. Att kommunicera resultat kan ske både riktat mot specifika målgrupper och på bred front. De projekt som får finansiering av oss måste hålla hög vetenskaplig kvalitet och vara samhällsrelevanta. Därför är frågan om hur forskare kommunicerar av största betydelse för oss, säger Ingrid Petersson, generaldirektör vid forskningsrådet Formas.

De sammanställda svaren kan utgöra underlag för strategisk utveckling av både policies och stödstrukturer inom lärosätena och hos forskningsfinansiärer. Resultaten kommer sammanställas i en publikt tillgänglig rapport under hösten 2019.

Läs mer om projektet här: https://v-a.se/2019/01/vad-tycker-forskare-om-kommunikation-och-oppen-vetenskap/

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se