SLU-nyhet

VHC fortsatt miljöcertifierat

Publicerad: 14 februari 2019
Logotyp för ISO 14001

VHC:s miljöcertifikat enligt standard ISO14001 förlängs efter den senaste externrevisionen.

Efter certifieringen för ledningssystem för miljö 2016 sker vart tredje år en omrevision av hela certifikatet. 2019 års omrevision gjordes mellan den 11 till 13 februari certifieringsorganet RISE (tidigare SP) http://sp.se/certifiering

Revisionen utfördes under 2,5 dagar av två revisorer och alla institutioner/avdelningar på VHC fick besök. 

Utvärderingen resulterade 7 mindre avvikelser och 6 förbättringsförslag och att vi - under förutsättning att vi åtgärdar och rapporterar in åtgärderna i tid - får behålla vårt certifikat. Utöver det var revisorerna imponerade över vårt engagemang och hur bra våra olika rutier var fastställda.

Tack till alla som medverkat vid revisionen, våra miljösamordnare och miljökoordinatorer på våra institutioner!

Fakta:

VHC har ett miljöledningssystem certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001:2015 som kontinuerligt revideras internt och externt.

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är

  • att se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade regler följs
  • att verksamheten ständigt förbättras så att dess miljöpåverkan minskar

Läs gärna mer om miljöarbetet på VHC här.

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mikaela.asplund@slu.se