SLU-nyhet

Tre universitet i forskningssamarbete

Publicerad: 27 februari 2019

Vad har människan, hästen, hunden och katten gemensamt? Människor och djur delar många sjukdomar. Artros och hjärtsjukdom, två av våra stora folksjukdomar drabbar även flera djurslag.

Detta var utgångspunkten för en workshop som genomfördes på Ultuna den 24 januari initierad av Eva Skiöldebrand, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, med stöd från framtidsplattformen ”Framtidens djur, natur och hälsa”.

Dessa kroniskt låggradiga inflammatoriska sjukdomar utvecklas under lång tid och då kliniska symtom ger sig till känna, finns inga läkemedel som botar sjukdomarna. De initiala sjukdomsmekanismerna är inte heller helt kända.

Eva  Skiöldebrand som forskar inom veterinärmedicin, med fokus på bland annat sjukdomen osteoartrit hos häst har under flera år samarbetat med forskare på Göteborgs universitet samt Sahlgrenska universitetssjukhuset. De inbjudna forskarna från Göteborg arbetar inom snarlika områden, men inom humanmedicin. Det fanns många beröringspunkter där ett samarbete är klart fruktbart, en ”win-win” för båda sidorna kände Eva.

När tillfället att söka pengar och få finansiering för en workshop från framtidsplattformen Framtidens djur, natur och hälsa dök upp, såg hon möjligheten att få ihop dessa forskare för att inventera; om det fanns ett intresse av fortsatt och utökat samarbete? Och hur skulle i så fall ett sådant samarbete konkret se ut?

– Jag är tacksam för att jag fick pengar från plattformen säger Eva. Genom att vi fick denna chans, att träffas och presentera våra forskningsprojekt för varandra och utbyta erfarenheter, så har workshopen lett fram till att vi nu har inlett ett unikt translationellt samarbete mellan SLU, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet i syfte att forska kring likheter mellan artros och hjärtsjukdom inom human- och veterinärmedicin.

Inom ramen för detta samarbete har fyra stora samarbetsprojekt startats upp med syfte att 1) diagnosticera sjukdomarna tidigt innan kliniska symtom uppkommer, 2) studera organens stamcellspoler och regenerationskapacitet och 3) testa ett nytt utvecklat läkemedel.

– Ja, det blev en mycket lyckad workshop konstaterar Eva. Nu är samarbetet i full gång och vi ska ses igen i Göteborg i maj. Fram till dess jobbar vi på intensivt för att få fram mer data och det ska bli spännande att ta del av varandras resultat så långt. Samarbetet kommer att fortgå under en treårsperiod och är bland annat finansierat av Vetenskapsrådet.

För frågor om projektet, kontakta Eva Skiöldebrand på eva.skioldebrand@slu.se, tfn: 018-672172 

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se