SLU-nyhet

Nytt faktablad om daggmaskar

Publicerad: 14 februari 2019

Daggmaskar har stor betydelse för markens struktur och för kretsloppet av näringsämnen. Att gynna de här nyttodjuren i åkermark kan hjälpa till att säkra och höja skörden. Om detta handlar ett nyutgivet faktablad från Jordbruksverket.

Bevarande biologisk bekämpning innebär en avsiktlig påverkan på miljön för att skydda och gynna naturliga fiender eller antagonister till skadegörare. I Jordbruksverkets nya faktablad "Daggmaskar" av Petter Haldén finns tips om hur dessa nyttodjur kan gynnas. Materialet är faktagranskat av SLU-forskaren Maria Viketoft.

– Daggmaskarnas spillning innehåller flera gånger högre halter av växttillgängligt kväve, fosfor och kalium än vad den omgivande jorden gör. För att gynna dem kan man till exempel undvika jordbearbetning under våren då daggmasksamhället till stor del består av unga och känsliga individer, undvika markpackning och tillföra skörderester till åkern, berättar Maria Viketoft.

Läs faktabladet "Daggmaskar" utgivet av Jordbruksverket här.


Kontaktinformation

Maria Viketoft

Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för markekologi
maria.viketoft@slu.se
Telefon: 018 -67 1505
CV-sida

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se