SLU-nyhet

Miljöanalysprogram Biologisk mångfald utlyser utvecklingsmedel

Publicerad: 19 december 2019

SLU:s miljöanalysprogram Biologisk mångfald utlyser medel till projekt under 2020.

Projekt som kommer att prioriteras ska:

  • utveckla nya eller existerande metoder inom miljöanalys,
  • utveckla datatillämpningar och/eller öka datakvalitet, inklusive databaser,
  • öka samverkan, inom SLU och/eller med externa partners,
  • bidra till beslutsunderlag för avnämare.

Upp till fem ansökningar beviljas med max 100 000 kr vardera. Sista ansökningsdag är den 20 januari 2020.

Projektmedlen utlyses som ett engångsanslag under år 2020, delar av medlen kan dock få disponeras under år 2021, om särskilda skäl finns. Ansökningarna kommer att diskuteras med programmets externa referensgrupp, varefter programmets koordinator lägger fram ett förslag för beslut till fakultetsnämnd och dekan. Beslut beräknas kunna delges under februari 2020. Utbetalning av medel sker i och med beslut om beviljande.

Redovisning av projekt sker:

  • i det digitala formuläret på miljöanalysens (Foma:s) webbplats med preliminär rapportering i november 2020, slutrapportering i januari 2021,
  • som skriftlig rapport till programmets koordinator, senast 31 januari 2021, samt
  • som presentation av resultat till programmets externa referensgrupp.

Projektledaren ska också ge programkoordinatorn underlag till projektets uppföljning, till exempel inför fakultetsnämnden. Vetenskaplig publicering av resultaten uppmuntras, men bör ske utanför projektanslaget. Vid sen eller utebliven leverans kan fakulteten återta medel.

Ansökan görs kortfattad i det digitala formuläret Projektplan Miljöanalys (som du når via länken Projektplan Miljöanalys).

Formuläret rekommenderas öppnas i webbläsaren Internet Explorer (för PC) för att få full funktionalitet. Vi föreslår att ansökningstexten skrivs i Word och sedan kopieras in i ansökningsformuläret. Vid eventuella tekniska problem med formuläret kontakta Mikaela Asplund: Mikaela.Asplund@slu.se.

Kontakta programkoordinator Pavel Bína (pavel.bina@slu.se) vid eventuella frågor om utlysningen.

Mer information om miljöanalysprogram Biologisk mångfald.

Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se