SLU-nyhet

Nytt system för bokning av undervisningslokaler och grupprum

Publicerad: 02 december 2019

Just nu genomförs ett byte av SLU:s system för bokning av undervisningslokaler och grupprum. SLU:s nuvarande bokningssystem KronoX gäller t.o.m. den 1 januari 2020. Den 2 januari 2020 tar TimeEdit över och i samband med det tas KronoX ur drift.

Införandet av TimeEdit kommer att ske i olika steg. Flytt av all nuvarande hantering från KronoX utgör det första steget. När införandet av TimeEdit är helt genomfört kommer vi att ha systemstöd för följande:

  • Tjänste- och kursplanering (TE Plan)
  • Schemaunderlag (TE Preferences)
  • Lokalbokning och schemaläggning (TE Core)
  • Tentamenshantering (TE Exam)
  • Visning av schema (TE Viewer)
  • Resursbokning (TE Reserve)
  • Debitering (TE Pricing)
  • Analys och rapportering (TE Reporting)

Under perioden fram till årsskiftet kommer informationen på medarbetarwebben (t.ex. under Stöd & service > Lokaler) och studentwebben att arbetas om och anpassas till TimeEdit.

Studenterna kommer inom kort att informeras om förändringarna som börjar gälla den 2 januari 2020, t.ex. hur de går tillväga när de ska boka grupprum i TimeEdit. Då får de också mer information om ett av de viktigaste målen med TimeEdit-projektet, nämligen att alla studenter ska ha ett fullständigt och digitalt TimeEdit-schema.

Mer information om TimeEdit-projektet finns på projektets webbplats.

Relaterade sidor: