SLU-nyhet

Inbjudan till studenttävlingen 2020 - ge form åt askgrav­lunden Linnéan i Borås

Publicerad: 17 december 2019

Tankesmedjan Movium, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Stenindustriförbundet, bjuder i samarbete med SLU in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör - design till designtävling om hur begravningsplatsen kan bli en värdefull mötesplats för oss som lever nu.

Årets tema för studentdesigntävlingen är: Ge form åt Askgravlunden Linnéan i Borås.

2012 anlades askgravlunden Linnéan på S:t Sigfrids griftegård i Borås. Skulptören Pål Svensson har gjort konstverket Livets Källa som är placerad på en av smyckningsplatserna där en bäck rinner ner till Evighetens Ö.

Ytan som är aktuell för tävlingen ligger precis nedanför de nya murarna och vetter mot dammen med Evighetens Ö. Denna yta kommer i framtiden att användas som en utökning av Linnéan.

Fakta:

Tävlingsperiod: 12 december 2019 – 2 april 2020.

Pris: 1:a pris 10 000 konor, 2:a och 3:e pris vardera 5 000 kronor.

Vem kan delta i tävlingen: studenter vid SLU:s program för landskapsarkitekt, trädgårdsingenjör - design, och landskapsingenjör både i Ultuna och Alnarp.

Ha koll på studenttävlingens hemsida kontiniuerligt, för att hämta information och inspiration till ditt arbete.

Tävlingens kontaktperson är Parvin Mazandarani

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se