SLU-nyhet

SLU inrättar skogsplantforum

Publicerad: 19 november 2019

För att förstärka och koordinera SLU:s forskning och utbildning inom skogsplantproduktion föreslås SLU Skogsplantforum inrättas. Detta, och mycket annat beslutades vid S-fakultetens nämndsmöte den 6 november.

SLU Skogsplantforum under två år ledas av en koordinator på 35 % av heltid samt dessutom ska en senior rådgivare motsvarande 10 % knytas till projektet. Efter två år ska SLU Skogsplantforum utvärderas.

Fakultetsnämnden beslutade om instruktioner för årliga samråd inom närliggande ämnesområden vid fakulteten. Den bakomliggande orsaken är att det förekommer identiska eller närliggande ämnesområden inom fakulteten. De årliga samråden ska fördjupa det fakultetsinterna samarbetet.

En arbetsgrupp utsågs för fakultetens strategiarbete 2021-2025. Den består av Göran Ståhl, Pernilla Christensen, Ann Dolling, Rosario Garcia Gil och Ola Lindroos. Forskningssekreterare Ulrika Ganeteg ska fungera som administrativt stöd till gruppen.

Här kan du läsa protokollet i sin helhet.

Sidansvarig: olof.bergvall@slu.se