SLU-nyhet

Nu är Svea äntligen namngiven

Publicerad: 26 september 2019

Den 25 september namngav H.K.H. Kronprinsessan Victoria SLU:s nya forskningsfartyg R/V Svea vid en ceremoni i hemmahamnen i Lysekil.

Många Lysekilsbor kom till namngivningsceremonin vid Gullmarskajen. Då hade de endast möjlighet att se fartyget från utsidan. Under tordagen, dagen efter, kunde de dock se hur Svea ser ut på insidan och få information om all den utrustning som hon har. Många var nyfikna och det var en jämn ström av besökare. 

Namngivningen föregicks av ett seminarium för de inbjudna gästerna på Societetshuset Oscars där bland andra SLU:s vicerektor Erik Fahlbeck berättade om processen att bygga ett fartyg. Representanter för SLU och SMHI redogjorde för olika forskningsområden som bedrivs i haven. SMHI ska tillsammans med SLU använda fartyget för forskning och miljöanalys.

En av orsakerna till att Svea har hemmahamn i Lysekil är att där har SLU har en av sina verksamheter, havsfiskelaboratoriet vid institutionen för akvatiska resurser. Lysekils kommun har också gjort det möjligt och varit tillmötesgående för SLU:s önskemål samtidigt som Lysekil har en strävan att göra kommunen till ett centrum för maritima näringar.

Foto samtliga bilder: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

R/V Svea i strålande sol. R/V står för Research Vessel, forskningsfartyg.
Kronprinsessan och R/V Sveas befälhavare Malin Andersson vandrar bort till podiet där Kronprinsessan ska namnge fartyget.
I fartygets kemlabb visade Kronprinsessan särskilt intresse och ställde frågor om Östersjöns syrefria botten.
Lars Thorell, chef för SLU:s fartygsenhet, överräckte en gåva i trä från fartygets däck. Kronprinsessan frågade skämtsamt om det var säkert att fartyget inte skulle börja läcka.
Kronprinsessan var märkbart nöjd efter att ha krossat flaskan vid första försöket.

Med Svea undersöks och övervakas Västerhavets och Östersjöns ekosystem. Ombord på fartyget samlar SMHI in data om havsmiljön och SLU övervakar fiskbestånden. Informationen används bland annat för internationell havs- och klimatforskning och som vetenskapligt underlag för beslut om fiskekvoter.

Svea är fullt utrustad för oceanografi- och fiskeriundersökningar. Ombord finns bland annat fjärrstyrda undervattensfarkoster, avancerade akustiska instrument för att räkna fisk i havet, och specialdesignade instrument för vattenprovtagning.

R/V Svea ägs av SLU och för driften ansvarar Sjöfartsverket.

Läs mer om Svea här


Kontaktinformation
Sidansvarig: marten.granert@slu.se