SLU-nyhet

Hållbarhet som affärsmodell – ja, men vad är hållbart lantbruk?

Publicerad: 30 oktober 2019

Att producera mat med rätt näringsinnehåll till hela världens befolkning, att begränsa miljöpåverkan till vad planetens gränser klarar, att anpassa val av grödor, djurskötsel och produktionsinsatser till lokala förutsättningar, att bevara eller bygga upp markens långsiktiga bördighet, att säkerställa en attraktiv arbetssituation för alla som bidrar i matproduktionen. Allt detta samtidigt som lantbruksföretag behöver vara lönsamma både på kort och lång sikt. Strävan mot ett mer hållbart lantbruk innebär att många olika mål och förutsättningar behöver beaktas och förstås i ett helhetsperspektiv. Detta är i korthet vad agroekologi handlar om – att arbeta tvärvetenskapligt och tillsammans med olika intressenter för att utvärdera och förbättra hela livsmedelssystemets hållbarhet.

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se