SLU-nyhet

Forskning om klimat och sjukdomar i Arktis får nya pengar

Publicerad: 29 juni 2018

Det nordiska excellenscentret CLINF, som studerar klimatförändringarnas effekter på infektionssjukdomars utbredning i norr, får nya kompletterande bidrag av Nordforsk.

CLINF (Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies) bedriver forskning från Nuuk på västra Grönland till Jakutsk i östra Sibirien. Projektets övergripande mål är att stärka samhällets beredskap inför hotet om fler och nya infektionssjukdomar som kan drabba både djur och människor.

Den snabba uppvärmningen i norr öppnar till exempel för fästingar som bär med sig farliga smittämnen på sin väg norrut. Uppvärmningen kan även frigöra smittämnen som har legat infrusna i permafrosten, som exempelvis mjältbrand när för länge sedan smittade och nedgrävda kadaver tinar och smittämnen förs mot markytan.

Det nya bidraget från Nordforsk är på ca 1 miljon SEK, och till detta kommer ca 1,5 miljoner SEK från ryska motparter i projektet. CLINF:s totala budget är ca 65 miljoner SEK. Projektet har två koordinatorer: Birgitta Evengård (Umeå universitet) och Tomas Thierfelder (SLU).

– De extra medlen kommer väl till pass för att fördjupa samarbetet med våra ryska kollegor avseende kunskap om existerande infrastruktur och övervakningsmetoder samt regionala data om de infektionssjukdomar vi studerar, säger Tomas Thierfelder, forskare vid SLU:s institution för energi och teknik i Uppsala.

Nordforsk är Nordiska ministerrådets forskningsorganisation.

Mer information

Tomas Thierfelder
Institutionen för energi och teknik
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
018-67 17 93, Tomas.Thierfelder@slu.se

www.clinf.org