SLU-nyhet

Fakturahantering i Proceedo från 11/4

Publicerad: 08 mars 2018

Från den 11 april 2018 kommer SLU att ha fakturahanteringen i Proceedo, vilket betyder att vi kommer att ha ett gemensamt system för inköp och fakturor.

Alla som idag har rollen mottagare i Palette kommer i Proceedo att ha rollen fakturagranskare. I början av april kommer en elektronisk handbok för respektive målgrupp fakturagranskare, ekonomiregistrerare och attestant att publiceras. Efter övergången till Proceedo EFH (elektronisk fakturahantering) kommer det att finnas möjlighet att besöka datastugor eller få hjälp via Skype om man behöver mer stöd.

Nyfiken på Proceedo EFH? Klicka på länkarna nedan och lär dig att använda Proceedo på tre minuter!
Du kan också läsa mer på https://internt.slu.se/fakturahantering-i-proceedo

Övergången till Proceedo EFH innebär att SLU kan nyttja giltiga avtal och minskar antalet ekonomiadministrativa system, vilket leder till lägre systemkostnader och på sikt minskad administration. Under våren 2017 genomfördes förmöten med samtliga institutioner/motsvarande där vi informerade om de största förändringarna i samband med systembytet. 

En förutsättning för att få förankring i projektet är dialogen med målgruppen som berörs mest av systembytet, innehavarna av den administrativa rollen ekonomiregistrerare.

Samtliga ekonomiregistrerare, ca 130 stycken, har blivit inbjudna till flera informationsmöten och har haft möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor kring projektet. Tolv ekonomiregistrerare, som representerar samtliga fakulteter, deltar som referensgrupp i projektet och är ett viktigt bollplank.

Under projektet har vi arbetat med att kvalitetssäkra funktionaliteten genom omfattande tester. I februari 2018 fick samtliga ekonomiregistrerare möjlighet att testa systemet och efter testperioden fick de lämna synpunkter och delta i ytterligare utbildning av systemet.

 

Projektgruppen för Proceedo EFH/Inköp 9.0

Carola Ekman, Elin Kamara Jakobsson, Jenny Kjellström, Malin Klevebrand och Anita Olofsson

 

Relaterade sidor:

Sidansvarig: Gunilla.Ljungqvist@slu.se