SLU-nyhet

Information om hanteringen av forskningsdata och Tilda-systemet

Publicerad: 01 november 2018

Behovet av att kunna arkivera och publicera de forskningsdata som genereras vid SLU är stort. Mycket arbete har de senaste åren därför lagts ner på ett systemstöd för detta, det s k Tilda-systemet som utvecklas i samarbete mellan SLU:s IT-avdelning och Data Curation Unit.

Under början av sommaren stötte IT-avdelningen tyvärr på oväntade tekniska problem under utvecklingen av Tilda. Den lansering av systemet som var planerad att ske under hösten har därför skjutits fram. För att få en lägesanalys och en saklig syn på vad som har åstadkommits så här långt, samt rekommendationer om tekniska vägval och arbetsformer har en konsultbyrå anlitats av systemägarna och IT-direktören. Resultatet av detta arbete kommer att presenteras i slutet av november och förhoppningen är att vi snart efter det kan fortsätta utvecklingen av Tilda.

Sedan januari 2017 finns DCU, Data Curation Unit, placerad vid biblioteket. Enhetens uppdrag är att stödja arbetet med att arkivera och publicera forskningsdata vid SLU, och DCU har därför arbetat med att kravställa Tilda ur ett verksamhetsperspektiv. I nuläget inriktar DCU sin verksamhet på att ta fram informationsmaterial om god forskningsdatahantering till både forskare och administrativ personal vid SLU, samt på ett fortsatt arbete med frågor kring datahanteringsplaner. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta DCU, dcu@slu.se.


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se, om DCU

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se