SLU-nyhet

Ny KoN-utvärdering 2018

Publicerad: 03 maj 2017

SLU-styrelsen beslutade vid sitt senaste möte att låta genomföra en utvärdering av forskningen inom SLU, med sikte på en redovisning före utgången av 2018.

Syftet med utvärderingen är att bidra till att höja kvalitet i forskningen och därmed SLU:s nytta till samhället, samt att få en bild av hur SLU:s forskning står sig i ett internationellt perspektiv.

Utvärderingen ska ske genom självvärderingar utförda av forskargrupper, sammanställning av verksamhetsdata, bibliometrisk analys, peer review-bedömning och granskning av forskningens nytta.

Kontaktperson:

Carolyn Glynn, carolyn.glynn@slu.se tel 018-67 10 51


Kontaktinformation