SLU-nyhet

Stoppad rapport om vindkraftens påverkan på renar

Publicerad: 27 april 2017
Anna Skarin föreläser. Foto.

En forskningsrapport som beskriver effekterna av vindkraftsutbyggnad på renar och renskötsel har nekats publicering av Vindval, som finansierat projektet. En journalist har granskat processen kring detta, vilket resulterade i en artikel i Process Nordic. Historien har uppmärksammats i TV4 Nyheterna där forskaren Anna Skarin kommenterar Vindvals hantering av resultaten.

Vindval är ett program som finansieras av Energimyndigheten och samordnas av Naturvårdsverket. Forskningsprojektet syftade till att studera effekterna av vindkraftsutbyggnad på renar och renskötsel. Resultaten visade bland annat på att renarna förändrade sitt beteende i relation till vindkraftparkerna. Anna Skarin, med kollegor, har publicerat resultaten i SLU:s rapportserie efter det att Vindval nekat att publicera resultaten i sin rapportserie.

En journalist har granskat processen kring hanteringen och skrivit en artikel och nu har alltså TV4 gått vidare med detta material.

 

 

Mer att läsa

Forskningsrapporten: Renar och vindkraft II - Vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel
Forskningsprojektet:
Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel 
Artikeln i Process Nordic: Vindkraftsbolagen stoppade larmrapport om rennäringen
Nyhetsinslaget i TV4: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/strid-om-ren-vindkraft-3897392

Mer om Anna Skarin