SLU-nyhet

Tallen hotas av ny skadegörare

Publicerad: 20 januari 2017

Jonàs Oliva har fått ett akutbidrag från Formas för att undersöka den nya skadegöraren Diplodia pinea som angriper tallar. I september 2016 upptäcktes det första större utbrottet av skadegöraren på planterad tall i närheten av Arlanda.

Formas akutbidrag möjliggör för forskare att hantera hastigt uppkomna forskningsmöjligheter, som bara kan och behöver tas tillvara under ett begränsat tidsfönster.

Tallar vid Arlanda drabbade

Svampen Diplodia pinea kan utgöra ett hot mot tallen som är det näst viktigaste trädslaget i Sverige. Skadegöraren är vanlig i Sydeuropa, men har på senare år rapporterats längre norrut, antagligen som en följd av den globala uppvärmningen. Utbrottet i september i närheten av Arlanda är det första i landet på beståndsnivå och omfattar ca 30 hektar.

Angrepp mot tallskotten

Diplodia pinea dödar årsskotten, inklusive toppskottet. Angreppen medför sannolikt tillväxtförluster och träden kan dö eller, om de överlever, utveckla buskiga kronor. Skadegöraren har funnits i Sverige åtminstone sedan 2013, då den upptäcktes för första gången i närheten av Fjällnora, fyra mil norr om Arlanda.

Akutbidrag möjliggör korrekt riskbedömning

Nu har Jonàs Oliva tillsammans med kollegan Jan Stenlid, båda från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, fått möjlighet att ta fram information för att kunna göra en korrekt riskbedömning.

– Med den här studien vill vi ta reda på om det är exakt samma skadegörare som i Sydeuropa, hur stora skadorna är, om utbrottet har samband med väderleksförhållanden, om det finns fler drabbade områden och hur snabbt svampen har spridit sig hittills, säger Professor Jan Stenlid.

– Vi hoppas kunna leverera information om den här skadegöraren så snart som möjligt till Skogsstyrelsen som sen kan ge råd till skogsägare. Särskilt till de vars skogar redan är allvarligt skadade, säger Jonàs Oliva.

Motåtgärder som sanering och utrotning kan vara tekniskt genomförbara, beroende på hur omfattande utbrottet är.


Kontaktinformation

Jonàs Oliva, forskare
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
jonas.oliva@slu.se, 018-67 16 02

Jan Stenlid, Professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-67 18 07