SLU-nyhet

Bladbaggar på sälg och al

Publicerad: 22 augusti 2016

I stora delar av landet har sälg och al angripits av bladbaggar under sommaren. Träden står mer eller mindre brun-grå under sensommaren. Nu har också den nya generationen skalbaggar kläckts och sitter på bladen och äter innan de uppsöker övervintringsplatser i marken eller under lös bark på döda träd.

Eftersom gnagskadorna och även larverna är mycket lika hos olika arterna är det lättast att se vilken art som är i farten genom att kika efter kläckta skalbaggar.

Olika arter

På sälg dominerar arterna blå pilglansbagge (Phratora vulgatissima) och Plagiodera versicolora (har inget svenskt namn). Båda arterna är ungefär 5-6 mm långa och metalliskt blå. Den senare är något mer rundad i kroppsformen. Släktet Phratora innehåller 5 arter i Sverige. De lever på olika Salix-arter och även på asp.

På al har framför allt hårig videbagge (Galerucella lineola) och alglansbagge (Plagiosterna aenea) setts. I kusttrakter har också blå allövbagge (Agelastica alni) noterats. Den vackert grönmetalliska alglansbaggen kallas också grön allövbagge och den tillhörde tidigare släktet Melasoma och senare Linaeidea.

Efter övervintring kommer baggarna fram och äter på de unga bladen för att bli könsmogna. Honorna lägger äggen i samlingar. Den blå pilglansbaggen kan lägga flera hundra ägg. Både baggar och larver undviker att äta av bladnerverna (skeletterar) vilket ger en mycket karakteristisk skadebild. Larverna är svarta eller mönstrade i mörkt och ljust. Den nya generationen baggar kläcks på sensommaren. En del arter som tex. blå pilglansbagge kan under varma somrar ha två generationer.

Träden repar sig

Träden kan bli helt kalätna under sommaren men dör inte utan repar sig efter att par år när populationen går ned igen. Endast i nyligen gjorda planteringar kan hårt angripna plantor dö.

Förvirrande namnsättning

Bladbagge, lövbagge eller glansbagge? Tyvärr har arterna fått inkonsekventa namn och de har använts länge och är så inarbetade att en korrigering leder till omfattande förändringar i olika texter. Alla arter som nämns i denna artikel tillhör familjen bladbaggar (Chrysomelidae) och i konsekvens med detta bör de ha bladbagge som del av namnet. Blå pilbladbagge, grön albladbagge, blå albladbagge och hårig videbladbagge borde de kallas. Att många skalbaggsarter saknar svenskt namn kommer vi att få leva länge med.

Rapportera!

Använd Skogsskada att rapportera skador av dessa insekter.


Kontaktinformation

ake.lindelow@slu.se, 018-672337, 070-6433317