SLU-nyhet

Viktigt se till att naturliga fiender har mat under hela säsongen

Publicerad: 18 november 2016

Insekter är en viktig grupp av skadedjursbekämpare i svenska åkrar. Men för att förstå hur effektiva de naturliga fienderna är i sitt jobb som skadedjursbekämpare så behöver vi veta mer om vad de egentligen äter. Det senaste numret av Växtskyddsnotiser från SLU gör en djupdykning i dessa insekters matvanor, och visar tydligt att deras kost innefattar mycket mer än bara skadedjur. Om vi vill gynna de naturliga fienderna så måste vi alltså också se till att deras mat trivs.

En viktig fråga inom biologisk bekämpning är huruvida de naturliga fienderna äter andra djur än bara skadedjur. Om de även äter andra naturliga fiender, eller fokuserar för mycket på andra bytesdjur, så kanske den biologiska bekämpningen försämras. I sitt doktorandarbete undersökte Eve Roubinet dessa frågor. Hon disputerade i våras med sin avhandling om hur matvanorna hos skalbaggar och spindlar påverkar den biologiska bekämpningen av bladlöss i vårkorn.

Vad äter de naturliga fienderna?

Insekternas matvanor undersöktes genom DNA-analys av deras maginnehåll. Det visade sig att de naturliga fienderna inte bara åt bladlöss, utan även en hel del andra djur. Men deras breda matvanor gjorde inte någon skillnad för den totala mängden bladlöss de åt. Det faktum att de ibland även åt andra naturliga fiender verkade inte heller påverka den totala bladlusbekämpningen.

Mångfalden spelar roll

I allmänhet verkade matvanorna vara väldigt lika mellan olika arter av naturliga fiender. Men Eve och hennes kollegor kunde visa att de olika arterna kompletterade varandra i sina födoval. Vissa naturliga fiender åt flest bladlöss i början av växtsäsongen, andra åt flest i slutet av växtsäsongen. Eve föreslår i sin avhandling att bevarandestrategier skulle kunna främja biologisk bekämpning genom att se till att höga tätheter av olika bytesdjur bibehålls under hela växtsäsongen. Med andra ord, om vi vill hjälpa de naturliga fienderna så är det viktigt att vi ser till att det finns mat för dem under hela säsongen, och denna kost måste innefatta andra djur än bara bladlöss.

Hur påverkar skalbaggarnas och spindlarnas matvanor den biologiska bekämpningen? Växtskyddsnotiser nr 2 årgång 70


Kontaktinformation