SLU-nyhet

Seminarium och boklansering: The Rural Landscapes of Northeast Asia

Publicerad: 18 oktober 2016

Välkommen att lyssna till berättelsen om ett unikt bokprojekt. Den 19 oktober kl 15-17 i sal L, undervisningshuset, SLU:s campus Ultuna.

Boken om nordöstra Asiens landskap är också en jämförelse med Europas landskap och landskapsutveckling. Det finns tydliga likheter, både vad gäller klimat och geologi, men stora skillnader i hur kulturlandskapen utvecklats genom historien. Hur kan detta förklaras?

Att kombinera historia och biologi är fortfarande ovanligt. Historiker, arkeologer och biologer har haft helt olika prioriteringar. Författarna argumenterar för att historiska och biologiska aspekter behöver integreras. Biologen kan tolka själva landskapet genom dess historia; historikern kan delvis förklara tidigare utveckling genom biologiska fakta.

Författare till The Rural Lanscapes of Northeast AsiaIngvar Backéus och Urban Emanuelsson är biologer med intresse även i historien. De har skrivit boken och tagit de flesta av bilderna. Akvarellmålaren Maria Petersson har skickligt hjälpt författarna att förklara många aspekter som bättre beskrivs i bilder än i ord. Hon har också passerat genregränserna genom att presentera vetenskapliga diagram i en vacker konstnärlig form.

De tre deltog också i produktionen av boken ”The Rural Landscapes of Europe”.

Program:

  • Torbjörn Ebenhard (CBM) och Eva Willén (Svenska växtgeografiska sällskapet) hälsar välkomna
  • Lennart Prage (tidigare ansvarig för internationella kontakter vid SLU) berättar om hur projektet började och om kontakter i Ostasien.
  • Paul Sinclair (professor i afrikansk arkeologi, Uppsala universitet) sätter in projektet i ett större sammanhang.
  • Författarna presenterar boken.
  • Mingel med författarna.

 

Tid: 19 okt kl 15-17.

Plats: Sal L, undervisningshuset, SLU:s campus Ultuna.


Kontaktinformation