Processtöd

Senast ändrad: 07 mars 2024

Vi erbjuder stöd i processdesign och facilitering vid större och mindre utvecklingsprocesser. Framgångsrika utvecklingsprocesser sker med delaktigt samspel mellan chef och medarbetare, d.v.s. när chefer och medarbetare samarbetatar och samskapar. Verksamhetsutveckling, strategiarbete, samverkan och förändringsarbete är exempel på sådana gemensamma aktiviteter där du som chef kan ha glädje av att få ett externt process/ledningsstöd i att genomföra en kortare eller längre process.

Processtödjaren kan hjälpa dig att planera hur processen ska gå till och genomföras på ett engagerande och effektivt sätt (processdesign). Stödjaren kan också aktivt medverka vid själva genomförandet (facilitering), vilket underlättar för dig att själv aktivt bidra i diskussionen runt sakfrågorna utan ansvar för processfrågorna, och att alla lättare har möjlighet att uttrycka det de tycker.

 

Processtödjaren fråntar inte dig ditt ansvar som chef i något avseende, utan denne arbetar på ditt uppdrag och ger det stöd som du efterfrågar och behöver.

Ta kontakt direkt med en ledarutvecklare för att boka en uppdragsdialog. Det går bra att boka digitala möten direkt i Outlook-kalender där tillgänglig tid finns.