Handledning/coaching

Senast ändrad: 07 mars 2024

Du som är chef och ledare erbjuds regelbunden individuell (eller grupp) handledning över tid av en ledarutvecklare. Handledning är ofta coachande i sin natur och har fokus på ledarens individuella utveckling i rollen.

Att vara chef och ledare är för de flesta givande, komplext och utvecklande. Ibland kan det dock även vara ensamt och kravfyllt och det är många små och stora frågeställningar och dilemman som du har att hantera och förhålla dig till. Att leda är att genom social interaktion påverka andra och det kräver både fingertoppskänsla och självkännedom. Ju bättre du förstår dig själv, dina resurser och svagheter ju mer ändamålsenligt kan du utföra ditt uppdrag. Handledning ger dig ett i en trygg miljö ha tillfälle att reflektera runt hur du tänker, reagerar och beter dig i olika situationer. Det är också en möjlighet att diskutera uppdragets dilemman ihop med en professionell utanför din egen institution eller avdelning.

 

Handledningen ger stora frihetsgrader sett till innehåll och omfattning med dina behov och önskemål i fokus. Erfarenhetsmässigt är det en fördel om handledningen återkommer regelbundet över tid, ex på månadsbasis och är ett bra komplement (men ersätter ej) ledarutbildning.

 

Handledning i grupp

Handledning i grupp är ett alternativ till individuell handledning. Chefer och ledare från olika delar av organisationen träffas då regelbundet för att, med stöd av en handledare, gemensamt diskutera svårigheter och dilemman som uppstår i chefsrollen och dra nytta av gruppens gemensamma erfarenheter. I gruppen får du stöd att fundera över konkreta frågor och svårigheter kopplade till chefs- och ledarskapet och hjälp att få nya perspektiv och tankar som rör ditt chefs- och ledarskap.

Handledning i grupp är ett bra sätt för att skapa nätverk med andra chefer i organisationen och för gemensamma diskussioner om strategier för verksamhetens utveckling, men har till sin natur inte samma personliga utvecklingsfokus som individuell handledning.

 

Ta kontakt direkt med en ledarutvecklare för mer information och beställning av handledning.