SLU Ledarskap

Senast ändrad: 08 november 2023

SLU Ledarskap är ett återkommande program som riktar sig till dig som har en ledarroll inom akademin, oavsett om du har ett chefsuppdrag eller ej. Gemensamt för er som går kursen är att ni leder grupper och individer mot gemensamma mål inom universitetets ram. SLU Ledarskap löper jämsides med SLU Chefskap och den som har ett chefsuppdrag uppmanas gå båda.

SLU Ledarskap syftar till att ge kunskaper, färdigheter och tankesätt om hur du kan bedriva ett ledarskap på ett ändamålsenligt sätt i den unika kontext akademin utgör. Ledarskap är en förutsättning för att SLU ska nå goda och hållbara resultat samtidigt som medarbetare ges goda, rättvisa förutsättningar att nå sin potential och må bra.

Programmet bygger på vetenskapligt grundad kunskap och beprövad erfarenhet av ledarskap, organisation och psykologi. Programmet blandar ledarskapets teori och praktik med fokus på bl.a. motivation, gruppdynamik, organisation, kommunikation, komplexitet, strategisk planering, normer och förändring. Mycket fokus ligger på att utveckla sig själv som person och ledare.

Programmet har också till syfte att bygga relationer ledare emellan, främja kollegialt stöd, knyta kontakter och lära känna hela SLU mer ingående.

Målgrupp

Den som antas till utbildningen skall ha en faktisk tjänst som ledare då programmet påbörjas. Helst skall du ha ett eller ett par års erfarenhet i ledarposition för att få bäst utväxling av programmet. För dig som ännu inte har en ledarroll eller som är en mycket erfaren ledare, ta kontakt så tar vi en fördjupad diskussion med dig om ditt deltagande. Samtliga programmets moment är obligatoriska och du behöver vara införstådd i att programmet medför resor och kvällsarbete under de tre internaten.

Programmet riktar sig till dig som har ordinarie eller ställföreträdande tjänst som: forskningsledare/-koordinator, prefekt, dekan, programstudierektor/-koordinator, samverkanslektor, studierektor med ett delegerat ledaruppdrag avseende pedagogiska frågor, avdelningschef eller enhetschef.

Programmet har 21 platser per kursomgång och vi försöker bereda alla som behöver en plats. Den som fått avstå plats tidigare år prioriteras nästkommande år. Vid högt tryck sker antagning utifrån följande prioritering. 

  1. Forskningsledare, prefekter och dekaner
  2. Samverkanslektor, programstudierektor, studierektor, avdelningschef/motsvarande
  3. Enhetschef, lab/gruppchef eller motsvarande, ställföreträdande chef

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar i sin grund 17 dagar och äger rum i Uppsala, Alnarp och Umeå samt via zoom. Därtill tillkommer eventuellt frivilliga moment under kursens gång.

Om du redan nu vet att du kommer att missa flera kurstillfällen på den kurs du tänker anmäla dig till föreslår vi att du anmäler dig till en kurs längre fram då du vet att du kan prioritera och avsätta tid för att följa kursen.


Seminarium 1, tre dagar: Leda dig själv! Genomförs som internat live i Uppsala

Seminarium 2, två dagar: Leda dig själv! Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 3, två dagar: Leda individer och grupper! Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 4, tre dagar: Leda individer och grupper! Genomförs som internat live i Alnarp

Seminarium 5, två dagar: Leda individer och grupper! Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 6, två dagar: Leda verksamhet! Genomförs digitalt via zoom

Seminarium 7, tre dagar: Leda verksamhet! Genomförs som internat live i Umeå

Uppföljningsträff enligt överenskommelse

 

Vid frågor

Komplettering av missade kurstillfällen: Vänligen kontakta kursadministratören på chefs-ledarutbildning@slu.se om du behöver komplettera något kurstillfälle. Kursens innehåll har delvis justerats. 

Kursdeltagande är till ett självkostnadspris för deltagarna (17 000 kr).

Har du frågor kring detta så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta kursadministratören.