Att vara chef för chefer - en kurs om indirekt ledarskap

Senast ändrad: 07 mars 2024

Chef för chefer ges ungefär vartannat år och syftar till att ge dig som är chef över andra chefer medvetenhet och färdigheter i hur du leder en verksamhet på ett ändamålsenligt sätt genom underställdas chefs- och ledarskap.

Kursen varvar teori med praktiska övningar kopplade till vardagen som chef där reflektion och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av pedagogiken.

 

Programinnehåll:

  • Vilken är min uppgift som chef för chefer?
  • Det svåra i att lämna det direkta ledarskapet.
  • Skapa tydliga ramar för varje chef.
  • Skapa energi, lust och gemensamma målbilder.
  • Uppföljning av såväl resultat som chef- och ledarskap.
  • Få och acceptera lagom koll.
  • Dialog genom feedback och coachande samtal.
  • Skapa bra mötesplatser.
  • Se till att ledningsgruppen gör nytta.

 

Målgrupp

Den som antas till kursen skall ha en tjänst där denne leder andra chefer som i sin tur har personalansansvar för medarbetare.

Ex. dekan, prefekt (beroende på organisation), direktör, avdelningschef eller motsvarande.

 

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar två heldagar och genomförs som regel i Uppsala.
Kursen ges av GHAL i samarbete med Chefshuset.

 

Vid frågor

Kontakta kursadministratören.

Efter din anmälan - maila kursadministratören: Ange vilket chefsuppdrag du har samt hur många chefer du har på din institution/avdelning/motsvarande.

Saknar du något inslag/frågeställning i programinnehållet som du vill att kursen ska belysa ber vi dig att maila oss, så kan vi föreslå till utbildaren att utöka/anpassa programmet för dagarna.

Kursen anordnas av Ledarutvecklingsenheten GHAL.
Du som kursdeltagare betalar ingen kursavgift.