1 feb

Uppsala, Alnarp & Umeå + Zoom

SLU Ledarskap 2025

SLU Ledarskap 2025 kommer att vara på engelska. Anmälan är öppen.

Seminarium 1: 4 - 6 februari: Leda dig själv! 3 dagar live vid Uppsala

Seminarium 2: 11 mars och 20 mars: Leda dig själv! 2 dagar digitalt via zoom 

Seminarium 3: 24 april och 29 april: Leda individer och grupper! 2 dagar digitalt via zoom

Seminarium 4: 20 - 22 maj: Leda individer och grupper! 3 dagar live vid Alnarp 

Seminarium 5: 9 - 10 september: Leda individer och grupper! 2 dagar live vid Uppsala

Seminarium 6: 9 och 14 oktober: Leda verksamhet! 2 dagar digitalt via zoom. 

Seminarium 7: 4 - 6 november: Leda verksamhet! 3 dagar live vid Umeå 

Uppföljningsträff enligt överenskommelse

Internaten startar ca 13.00 eller 09:00 dag 1 och avslutas ca 13.00 dag 3.

Digitala träffar 09.00 – 16.00

 

Kurshemsida: SLU Ledarskap

Fakta

Tid: 2025-02-01
Ort: Uppsala, Alnarp & Umeå + Zoom
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2024