6 feb

Uppsala, Alnarp & Umeå + Zoom

SLU Ledarskap 2024

Anmälan är stängd.

 

Seminarium 1: 6 - 8 febuari 2024: Leda dig själv! 3 dagar live vid Uppsala. 

Seminarium 2: 14 mars och 21 mars 2024: Leda dig själv! 2 dagar digitalt via zoom. 

Seminarium 3: 18 april och 24 april 2024: Leda individer och grupper! 2 dagar digitalt via zoom. 

Seminarium 4: 21 - 23 maj 2024: Leda individer och grupper! 3 dagar live vid Alnarp. 

Seminarium 5: 4 - 5 september 2024: Leda individer och grupper! 2 dagar live i Uppsala

Seminarium 6: 17 oktober och 22 oktober 2024: Leda verksamhet! 2 dagar digitalt via zoom. 

Seminarium 7: 12 - 14 november 2024: Leda verksamhet! 3 dagar live vid Umeå. 

Uppföljningsträff enligt överenskommelse

Internaten startar ca 13.00 dag 1 och avslut ca 13:00 dag 3.

Digitala träffar 09.00 – 16.00

 

 

 

Kurshemsida: SLU Ledarskap

Fakta

Tid: 2024-02-06
Ort: Uppsala, Alnarp & Umeå + Zoom
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2023