7
feb
Uppsala, Alnarp & Umeå + Zoom

SLU Ledarskap 2023

Gör din anmälan här:

 

Seminarium 1: 7-9 februari 2023: Leda dig själv! 3 dagar live vid Uppsala. 

Seminarium 2: 28-29 mars 2023: Leda dig själv! 2 dagar digitalt via zoom. 

Seminarium 3: 23-24 maj 2023: Leda individer och grupper! 2 dagar digitalt via zoom. 

Seminarium 4: 29-31 augusti 2023: Leda individer och grupper! 3 dagar live vid Umeå. 

Seminarium 5: 17-18 oktober 2023: Leda individer och grupper! 2 dagar digitalt via zoom.

Seminarium 6: 28-29 november 2023: Leda verksamhet! 2 dagar digitalt via zoom. 

Seminarium 7: 23-25 januari 2024: Leda verksamhet! 3 dagar live vid Alnarp. 

Uppföljningsträff enligt överenskommelse

Internaten startar ca 13.00 dag 1 och avslut ca 11.30 dag 3.

Digitala träffar 09.00 – 16.00

 

 

 

Kurshemsida: SLU Ledarskap

Fakta

Tid: 2023-02-07
Ort: Uppsala, Alnarp & Umeå + Zoom
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2022