3 okt
5 okt

Zoom

Chefmöte - förutsättningar för höstens lönerevision

intern personalutbildning |

Information inför höstens lönerevision kring nuläge, höstens utrymme att fördela, satsningar, planering och tidsplan mm.

HR-enheten har påbörjat samtalen med facken och haft möte med universitetsledningen om nuläge och eventuella satsningar i revisionen samt kommer i september att samtala med rektor om ekonomiskt utrymme.

Processen för revisionsmodellen Lönesättande samtal genomförs på samma sätt som under de senaste lönerevisionerna. Det vill säga att det första samtalet (samtal 1) ska vara ett samtal om prestation, bedömning och nuvarande löneläge under den gångna perioden. Sedan ska ett uppföljande lönesättande samtal (samtal 2) genomföras där chefen presenterar sitt förslag till ny lön.

Kontakta gärna din HR-specialist/partner vid frågor eller funderingar. Samt gärna i förberedelsearbetet, hen kan förslagsvis delta vid ledningsgruppers möten gällande lönerevision.

Med vänliga hälsningar
Christoffer Thell och Helén Widén
HR-specialist och samordnare för lönerevisionen

 

Plats: Zoom

Aktuella datum är:

2023-10-03 kl. 14.00-15.00

2023-10-04 kl. 14.00-15.00

2023-10-05 kl. 14.00-15.00

(Deltagande sker endast en av dagarna. Vi reserverar oss för inställande av kurstillfälle vid få antal anmälda.)

 

Registrera dig här:

 

Fakta

Tid: 2023-10-03 - 2023-10-05
Ort: Zoom

Relaterade sidor:


Kontaktinformation